Hamnen

Möten har vi definierat som sammankomster av lite allvarligare karaktär.
Styrelsemöten hålls andra onsdagen varje månad kl. 19.00. Kontakta någon i styrelsen om du har något du vill ha lyft/behandlat på mötet.

Årsmötet hålls andra onsdagen i mars och höstmötet hålls andra onsdagen i november kl. 19.00.

Träffar har vi definierat som sammankomster av lite ledigare karaktär dvs. föredrag och information till medlemmarna.
Här är ni välkomna med förslag på vad föredrag och träffarna kan innehålla! Dessa startar kl. 19.00 på utsatt dag.