Vi ser fram emot att höra ifrån er.

Ordförande:
Peter Malmberg
Mobiltel: +46 (0)768 98 87 57
E-mail: pcatm@hotmail.com
Vice ordförande:
Ove Nilsson
Mobiltel: +46 (0)705 82 77 19
E-mail: ove@brevboxen.se
Sekreterare:
Dan Hjalmarsson
Mobiltel: +46 (0)705 84 35 41
E-mail: dan.hjalmarsson@caneb.se
Kassör, Register ansvarig
Siv Sandin
Mobiltel: +46 (0)733 15 46 15
E-mail: sivsandin@gmail.se
Klubbmästare
Rosita Bomgren
Mobiltel: +46 (0)703 45 88 67
E-mail: rosita.bomgren@mastergron.se
Intendent/driftansvarig:
Jörgen Glawe
Mobiltel: +46 (0)708 53 27 65
E-mail: jorgen.glawe@gmail.com
7:e ledamot:
Erik Behmer
Mobiltel: +46 (0)709 81 21 22
E-mail: erik.behmer@bredband2.com
Suppleant:
Göran Persson
Mobiltel: +46 (0)705 16 52 74
E-mail: gorkick@gmail.com
Suppleant:
Bo Lindgren
Mobiltel: +46 (0)705 65 80 15
E-mail: a.b.lindgren@comhem.se

Vid fel på Klubbhus eller hamnen kontakta Jörgen Glawe +46 708 53 27 65 i första hand och sedan Peter Malmberg +46 768988757.