Vi ser fram emot att höra ifrån er.

Ordförande:
Dan Hjalmarsson
Mobiltel: +46 (0)705 84 35 41
E-mail: dan.hjalmarsson@caneb.se
Vice ordförande:
Ove Nilsson
Mobiltel: +46 (0)705 82 77 19
E-mail: ove@brevboxen.se
Kassör, Register ansvarig
Siv Sandin
Mobiltel: +46 (0)733 15 46 15
E-mail: sivsandin@gmail.com
Sekreterare:
Erik Behmer
Mobiltel: +46 (0)709 81 21 22
E-mail: erik.behmer@bredband2.com
Miljösamordnare:
Thomas Svensson
Mobiltel: +46 (0)723 23 71 03
E-mail: thomassvensson71@gmail.com
Intendent/teknik och driftansvarig:
Martin Jakobsen
Mobiltel: +46 (0)705 56 91 59
E-mail: dj_martin_jakobsen@hotmail.com
Klubbmästare
Rosita Bomgren
Mobiltel: +46 (0)703 45 88 67
E-mail: rosita.bomgren@mastergron.se
7:e ledamot:
Bo Lindgren
Mobiltel: +46 (0)705 63 06 65
E-mail: a.b.lindgren@icloud.com
Suppleant Vakant:

 
Suppleant:
Mikael Hultman
Mobiltel: +46 (0)733 92 98 72
E-mail: mikaelhultman123@gmail.com

Vid fel på Klubbhus eller hamnen kontakta Martin Jakobsen +46 (0)705 56 91 59 i första hand och sedan Mikael Glawe +46 (0)760 22 11 75.